T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Yenimahalle Müftülüğü

06.07.2018

Hutbede Duyurulacak Metin

Muhterem Müslümanlar,
Özellikle ortaöğretim çağında çocukları olan aileler için çok önemli kararların arifesindeyiz. Lise okul tercihleri bizi uzunca süre meşgul eden, çocuklarımızın hem dünya hem de ahiret hayatını etkileyecek önemli kararlardan biridir. Zira çocuklarımızın kişilik, ahlak ve karakterlerinin şekillenmesi bu döneme lise çağına denk gelmektedir. İyi bir meslek için gerekli donanıma sahip, ahlaklı, milli manevi değerlerle müzeyyen bir nesil için tercihlerimizde titizlik göstermemiz anne-baba olarak en önemli vazifelerimizden biridir.    
Bildiğiniz üzere İmam Hatip Liseleri, ülkemizde kurulduğu günden beri ihtiyaç duyulan, milli-manevi değerlere saygılı şahsiyetleri yetiştirme konusunda olduğu gibi, tüm meslek gurupları için de kendisine öğretilen tarihi ve manevi misyonu icra eden nesillerin de membaı olmuştur. İmam Hatip Liseleri çeşitlenen programlarıyla, proje okullarıyla öğrencilerin ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmakla birlikte, onları fen ve sosyal bilimler ile yabancı dil alanında da çağın hedeflerine ulaştırmayı, milletimize dini rehberlik ve liderlik konusunda öncü bireyleri de yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir.
Milli Eğitimimizin hedef ve amaçlarına uygun bu okullarımızın, Özellikle bu yıl ilk defa açılan Birincisi Sınavla öğrenci alan Proje okulları Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri proğamı uygulayan İmam Hatip Liseleri, ikincisi Batıkent’te açılan Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi Proje Okulu, Üçüncüsü Ulus’ta açılan Güzel Sanatlar  İmam Hatip Lisesi Proje Okulu, Dördüncüsü Kızılcahamam’da açılan Spor İmam Hatip Lisesi Proje Okulu,  istenilen amaca ulaşabilmesi başarılı çocuklarımızın bu okullara gönderilmesinden geçmektedir. Hem dünya, hem ahiret göz aydınlığı için evlatlarımızı dini ve dünyevi ilimleri tahsil edebilecekleri okullara yönlendirmek önemli bir ebeveyn sorumluluğu olsa gerektir.