30.09.2018

İl Müftümüz SÖNMEZOĞLU’nun “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, 1986 yılından beri 1-7 Ekim tarihleri arasını “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”  olarak kutlana gelmiştir.

Kuran'ı Kerim'de insanlar için inşa edilen ilk mabedin Kabe olduğu bildirilmektedir. Yüce Allah ilk mescidi evim ifadesi ile yüceltmiş ve bu beytin rabbi diyerek onu kendi zatına nispet etmiştir. Bunun için Kabe’ye Beytullah denilmiştir. Kabe’nin birer şubesi olan Cami; toplayan ve bir araya getiren, buluşturup birleştiren manalarına gelir. Buralar, Müslümanların topluca ibadet ve dua ettikleri, yeryüzünün en hayırlı ve Allah'a en sevimli mekânlarıdır. İslam’da bütün yeryüzü mescit kabul edilmekle birlikte, namazların camilerde kılınması, gerek sevap ve gerekse de sosyal bakımdan büyük bir öneme haizdir.

“Camilerimiz ciğerlerimizdir, ibadetlerimizin merkezidir”.

Tarih boyunca birçok görev üslenmiş olan camilerimiz Müslümanların ibadet, ilim, ahlak ve meşveret durağı olmuştur. Tarih boyunca birçok görev üstlenmiş olan camilerimiz, barış, kardeşlik, eşitlik, sevgi ve saygı mekânlarıdır. Bu sebepten dolayı dinimiz cami yapmayı, yapımında yardımcı olmayı teşvik etmiş bu konuda gayret gösterenlere büyük mükâfatlar vaat etmiş, aynı şekilde camilerde Allah’ın adının anılmasını engelleyen ve harap olması için uğraşanları da tehdit etmiştir. Yüce Allah (cc) konu ile ilgili olarak şöyle buyuruyor; “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte, doğru yola ermiş olanlar bunlardır”.

Sosyal ilişkilerin güçlenmesi için, insanların birbirlerinin hal ve hatırını sorması kaynaşması için, camilerimiz, toplumumuzun manevi yönlerini yeniden canlandıracak, yozlaşan bütün manevi ve ahlaki değerlerimizi tamir edecektir. Onun için bu mekânların kıymetini bilelim. Koruyup kollayalım, maddi ihtiyaçlarını karşılayalım. Vaktimiz nispetinde cemaati olarak içerisini süsleyelim. Her biri güzel yurdumuzun birer tapu mührü olan bu camilerimizin kıymetini bilip, ihya etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.

Başkanlığımız çeyrek asırdır Ekim ayının ilk haftasını “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlamakta; camilerimizi hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımayı amaçlamaktadır. Bu yıl “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” temasıyla kutlanacak olan hafta boyunca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durularak, din hizmetine emek vermiş örnek şahsiyetler hatırlanacaktır.

Bu vesileyle, mescit ve camilerde din hizmetlerinin en güzel şekilde deruhte edilmesi için gayret gösteren, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor, ebediyete irtihal edenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyorum.