24.02.2023

İŞKUR Temizlik İşçisi (Eski Hükümlü) Noter Çekiliş Sonucu Duyurusu

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

(İl Müftülüğü )

 

 

D U Y U R U D U R !!!

 

4857 sayılı İş Kanunun'un 30. maddesi uyarınca, İlimiz Müftülüğünde 1 (bir) adet işçi istihdamı uygun görülmüş, İŞKUR (Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) yapılan çalışma neticesinde ilan edilen ve 65 (altmışbeş) başvurunun olduğu liste İl Müftülüğümüze bildirilmişti.

Söz konusu nihai liste esas alınarak Türkiye Diyanet Vakfı Ek Konferans Salonunda (yemekhane yanı) açık olan 1 (bir) adet “Temizlik İşçisi” kadrosu için dört katı asil ve dört katı yedek adaylar 23.02.2023 tarihinde saat 10:00'da noter çekilişi ile belirlenmiş olup isimleri aşağıda listelenmiştir.

Asil Listede isimleri yazan müracatcılar 02.03.2023 tarihinde Ankara İl Müftülüğünde (Kültür Mah.Olgunlar Sk.No:29/A Çankaya/Ankara) adresinde saat:10:00’da mülakat sınavı için istenilen evraklarla birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Asil Liste

1.

114.........202 T.C. No.Lu Samet YASLITAŞ

2.

348.........558 T.C. No.Lu Murat ERDEM

3.

152.........458 T.C. No.Lu Tuncer YÜREK

4.

553.........714 T.C. No.Lu Tevrat MAYA

 

*MÜLAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

1. Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir).

2. Mezuniyet Durumunu Gösterir Orta Öğretim (Lise) Belge.

3. Hükümlülük Durum Belgesi (Savcılıktan Alınacak)

 

 

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI:

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

 

 

 

 

ANKARA İL MÜFTÜLÜĞÜ

Personel Şube Müdürlüğü