02.11.2015

2- Taşpınarzade Hacı Atıf Efendi (1923-1926)

1858'de Ankara'da doğdu. İstanbul Meclis-i Mebusanında Mebus olarak bulundu. Onun feshinden sonra Ocak 1923'te Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iltihak etti. Bilahare, 1923'te atandığı Ankara Müftülüğü görevini 28 Eylül 1926 tarihine kadar yürüttü.