02.11.2015

1- Mehmet Rıfat BÖREKÇİ (1907-1922)

1861 yılında Ankara'da doğdu . İlk ve orta tahsilini Ankara'da yaptı. İstanbul'da tahsilini tamamlayıp icazet aldıktan sonra tekrar Ankara'ya döndü. Fazliye Medresesindeki görevinden sonra 1907 yılında Ankara Müftüsü oldu. TBMM'ye birinci dönem Manisa mebusu olarak girdi. Daha sonra Ankara Müftülüğü görevine döndü. Şer'iye Vekâleti Heyet-i İftâiye azalığına da seçilen Mehmet Rıfat Efendi, 1 Nisan 1924'de İlk Diyanet İşleri Başkanı oldu. 5 Mart 1941'de vefat etti.