T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Polatlı Müftülüğü

14.06.2016

Hizmet Standardımız

POLATLI MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

 HİZMETİN ADI

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)

 

1

Dini Soruların Cevaplandırılması

Yazılı Sorular Yazılı olarak Cevaplandırılır.

Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

15 Gün

2

İhtida İşlemleri

Dilekçe,  (4) adet fotoğraf,  yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

1 Saat

 

 

3

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

 

Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız  Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.

 

30 Dakika

 

4

Cami Devirleri

1-  Dilekçe

2-  Caminin isim tutanağı

3-  Cami devir tutanağı

2 Gün

 

5

Cami Dersleri

Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders

1 Saat

 

6

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe

2 Gün

 

7

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe

5 Gün

 

8

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 Gün

 

9

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

a)  Form dilekçe

b)  (2 adet) vesikalık fotoğraf,

 

10 Dakika

10

Kur'an Kursu Açılışı

1-  Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2-  Bina tanıtma formu,

3-  Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,

4-  Sağlık Müdürlüğü raporu,

1 ay

11

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

30 dakika 

12

Umre kayıt İşlemleri

1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,

4- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,

5-  Aşı kartı,

6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,

7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 dakika 

13

Cami İnşaatı Başlarken Yapılacak İşlemler

1-  Dilekçe,

2-  Tapu,

3-  İmar izin belgesi,

4-  Zemin etüt raporu ve proje

20 gün

 

 14

Cami Yapımı

1-  Dilekçe

2-  Tasdikli Proje

3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 

4-  Tapu fotokopisi. 

5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 gün

15

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

1-   Keşif Özeti.

2-   İnşaat  Fotoğrafı.

3-   Tapu/Tahsis Belgesi

4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.

5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.

6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 

30 gün

16

Mal beyanı 

a) Son rakamı  (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda  istenecek mal beyanı,

b) Mal varlığı değişikliğinde.

2 ay

17

Asalet tasdikinde

Yemin belgesi

1 ay 

18

Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında

a. Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan)

b. Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,

c. Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.

5 gün

19

Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimleri esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin  kuruma  verilmesi.

10 gün

   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine  başvurunuz.