22.03.2023

Gençliğe Yönelik “Videomda Mesaj Var” Yarışması

MAMAK MÜFTÜLÜĞÜ

GENÇLİĞE YÖNELİK VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A-YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

 1. Yarışmanın amacı: Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara ve canlı/cansız her şeye Kur’an ve dini değerlerimiz nazarıyla bakabilmelerini, dünyayı dini değerlerinin ışığında görebilmelerini ve anlamlandırabilmelerini sağlamaya dair farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktır.

 2. Yarışmanın konusu: Başkanlığımızca evrende meydana gelen her şeyin bir mesaj taşıdığı konusunda gençler arasında farkındalığın artırılmasına yönelik “Videomda Mesaj Var” konusuyla gençlere yönelik video yarışması düzenlenecektir.

B- GENEL KATILIM ŞARTLAR

 

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 2. Yarışma, Nisan 2023 tarihi itibariyle 14 yaşını doldurmuş olan ve aynı tarih itibariyle 25 yaşını doldurmamış haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 3. Yarışmacılar istedikleri kadar video ile yarışmaya katılabilirler.

 

 1. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği videonun kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

 2. Mamak Müftülüğü yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 3. Yarışmaya katılanlar hazırladıkları eser için herhangi bir telif hakkı talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 4. Eserler özgün olup başka bir yerden kopyalanmamış olmalıdır.

C- VİDEO YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI

 

 1. Yarışmada çekilen videolar instagram sayfasında gönderiliş sırasına göre ramazan ayı boyunca her gün bir veya yoğunluğa göre iki, üç adet yayına girecektir.

 2. Yarışmaya katılacak videolar en az 15 sn en çok 1 dakika olacaktır.

 3. Yarışmaya gönderilecek eserlerin içerikleri dini bir esas üzere bina edilip mesaj içeriği ile isimlendirilecektir. Ayrıca eserlere gönderenin adı soyadı ve ihtiva ettiği mesaj ile isim verilecektir.

 4. Videolar yayına hazır gönderilecek olup göseli mesajı ve müziği en son şekli verilecek instagram sayfasında aynıyla yayınlanacaktır.

 5. En çok beğenilen kaydedilen ve görüntülenen videolar sıralamaya alınıp yüzde ellilik değerlendirme kısmı instagram hareketliliğine göre değerlendirilecektir. Yüzde ellilik puanlama kısmı ise jüriye ait olup mesaj ve içerik uyumu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

D- TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 1. Yarışmaya gönderilen bütün videolar Mamak Müftülüğü basılı, görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde kullanılabilir.

 2. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Mamak Müftülüğü’ne aittir.

 3. Eserlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser sahibi tarafından belgelendirilir.

 4. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Mamak Müftülüğü web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanan eserler için Mamak Müftülüğü’nün herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

 5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Mamak Müftülüğü jürisinin kararları geçerlidir.

E- ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ

 1. Değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahiplerine aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir.

Videomda Mesaj Var” Video Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü

Tablet

İkincilik Ödülü

Akıllı Saat

Üçüncülük Ödülü

Bluetooth Kulaklık

Dördüncülük Ödülü

Ses Bombası

Beşincili Ödülü

Tripot

6-10

Sürpriz Hediyeler

 

F- YARIŞMA TAKVİMİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

    1. Yarışma Takvimi:

Son Teslim Tarihi: 17/04/2023

Jüri Değerlendirmesi: 25/04/2023

Sonuçların Açıklanması: 27/04/2023

 1. Yarışma sonuçları 27/04/2023 Mamak Müftülüğü web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül kazanan katılımcılara telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.

                                                                        Celil KARACA

                                                                  Mamak İlçe Müftüsü

 

G- DÜZENLEME KURULU ve JÜRİ ÜYELERİ

 

 1. Düzenleme Kurulu:
 2. Fotoğraf jüri Üyeleri:

H- İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta: mamak@diyanet.gov.tr

 

“VİDEOMDA MESAJ VAR” VİDEO YARIŞMASI TELİF FORMU

 

Videoyu Çeken:

 

Video Teması

 

 

Açıklama:

 

Hazırlamış olduğum “ ” adlı eser üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve

Sanat Eserleri Kanununun 13, 14, 15, 16 ve 17’nci maddeleri ile 20, 21, 22, 23, 24 ve 25’nci maddeleri gereğince sahip olduğum işleme, basma, yayma, çoğaltma, temsil ve umuma iletim hakları ile ilgili basılacak nüshalardaki bu haklarımın tamamını, söz konusu hesap üzerinde dilediği şekilde tasarruf etme yetkisi de dahil videonun tamamı üzerindeki bilumum haklarımı, mükerrer yayınlarda hiçbir telif hakkı talep etmemek kaydıyla ve eser ile ilgili 3. şahıslardan doğacak tüm hakların oluşması halinde sorumlu olacağımı belirterek Mamak Müftülüğü’na devir ve temlik ettim.

 

 

Temlik Edenin:

 

Adı Soyadı:

 

T.C. Kimlik No: Doğum Tarihi: Telefon No:

E-Posta: Adres:

 

 

Mamak Müftülüğü Adına Temellük Eden:

 

 

 

 

İmza

 

 

NOT: Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda her bir eser için formun ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.