01.08.2022

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı Sınav Duyurusu

MAMAK MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İlçemizde Müftülüğünde ihtiyaç duyulan Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım ihtiyacını karşılamak üzere sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesi (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartlarını taşımak,

3- 657 sayılı DMK’nin 125/E maddesi gereği memurluktan çıkarılmamış olmak,

4- 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak ve en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

5- Görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. (Askeri, Adli ve Sağlık yönlerinden)

6-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki bulunmamak, (irtibatlı/iltisaklı olduğu tespit edilenler, görevlendirmeleri yapılmayacak ve görevlerine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır).

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Dilekçe, (İlçe Müftülüğünden temin edilecektir)

2- 2020 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

3- Diplomanın aslı ve fotokopisi, (Aslı görüldükten sonra müracaatçıya teslim edilecektir)

4- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1- Başvuru yapmak isteyenler, İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3-Müracaatlar 01.08.2022 - 17.08.2022 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte şahsen İlçe Müftülüğümüze yapılacak olup, belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Sınav, 23.08.2022 tarihinde saat 09.00’da Mamak İlçe Müftülüğünde yapılacaktır. Müracaat sayısının çok olması durumunda sınava müteakip günlerde devam edilecektir.

5- Başkaca bir duyuru yapılmadıkça adaylar anılan tarih ve saatte Müftülüğümüzde hazır olması gerekmektedir.

SINAV İŞLEMLERİ:

İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ:

 

  1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İlçe Müftülüğümüzün https://ankara.diyanet.gov.tr/mamak/ web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  3. Başarılı olanlar en yüksek puan alanlardan başlanarak sıralanacaktır. Puanların eşit olması durumunda tahsili yüksek olanlar, yine eşitlik halinde hafızlık belgesi olanlar, yine eşit olması halinde 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

  1. T.C.Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

  2. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

  3. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi,

  4. Askerlik belgesi,

  5. Adli sicil kaydı.

DİĞER HUSUSLAR:

  1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenler ile güvenlik soruşturması olumsuz gelenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

  2. Sınav ve atama süresince İl Müftülüğümüzün ve İlçe Müftülüklerinin internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

İlan olunur.

 

                                                                                                                  Celil KARACA

                                                                                                                   İlçe Müftüsü