01.06.2022

BANKA PROMOSYON İHALESİ İLANI

DAVET MEKTUBU

MAMAK KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Sayı : 10497539-849-                                                                                           01/06/2022

Konu : Banka Promosyon İhalesi

 

1-Kurumun Adı

: MAMAK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

A) Adresi

:Şafaktepe Mah. Mamak Cad. no:93/1 Mamak /ANKARA

B) Telefon ve Faks Numarası

: Tel: 312 369 38 00- Fax - 312 368 53 38

C) Elektronik Posta Adresi

: mamak@diyanet.gov.tr

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Kadrolu

Personel Sayısı

5-Geçici Kur'an Kursu Öğretici Sayısı

:Haziran 2022 itibari ile kadrolu ve sözleşmeli personel 480 kişi

: 30 Kişi

6- Kurum Personelinin Aylık Yaklaşık Nakit Akışı

:(Maaş-Ek Ders-Fazla-Mesai-Çeşitli Ödemeler.)

Haziran 2022 TOPLAM: 4.000.000,00.-TL’dir.

 

7-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: Mamak İlçe Müftülüğü Toplantı salonu.

 

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 13.06.2022 Pazartesi Saat:13:30

Bu mektup …./06/2022 tarihinde elden verilmiştir

............................................................................................... ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi genelge gereğince, İlçemiz Müftülüğü personelinin 15.07.2022-14.07.2025 tarihleri arasında maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla 13.06.2022 Pazartesi günü saat 13:30’da Müftülüğümüz toplantı salonunda kapalı zarf ve açık artırma usulü ile banka promosyon ihalesi yapılacaktır.

İhale Şartnamesi ve teklif mektubu ekte gönderilmiş olup, şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde Müftülüğümüz çalışanlarına 3 yıl süreyle (36 ay) ne kadar promosyon/hediye verebileceğinizi ekte gönderilen teklif mektubu ile 13.06.2022 Pazartesi günü saat 10:30’a kadar Müftülüğümüze bildirmenizi rica ederim.

 

 

Celil KARACA

İlçe Müftüsü

 

Ekler:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu

3- Banka Yetkilisi Mektubu

 

NOT: İHALE İÇİN GEREKLİ BELGELER https://ankara.diyanet.gov.tr/mamak adresinden TEMİN EDİLEBİLİR.