20.05.2022

2022 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticileri Sınav Duyurusu

T.C

MAMAK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

SINAV DUYURUSU

İlgi : a) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10.maddesi.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 7.Maddesi.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 9. maddesi.

d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 7.Maddesi.

2022 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (a),(b),(c) ve (d) yönetmelikleri Sözlü Sınav ile Kadın -Erkek Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır.

Not: Halen görev yapmakta olan Geçici Kur’an Kursu Öğreticilerinin yapılacak sınava katılmasında zorunlululuk bulunmamakta olup, istemeleri halinde öncelikli olarak görevlendirmeleri yapılacaktır.

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartlarını taşımak

3. İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubunda lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 türlerinden 60 ve üzeri puan almış olmak,

5. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için, 3'üncü maddede belirtilen öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya;

a. 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik bir sertifikaya,

b. 19.01.2017 tarihinden sonra ise sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programından alınan 380 saatlik bir sertifikaya sahip olmak,

6. Kur'an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

7. Engelli sınıfında görev alacaklar için gerekli sertifikaya sahip olmak.

8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki bulunmamak, (irtibatlı/iltisaklı olduğu tespit edilenler, görevlendirmeleri yapılmayacak ve görevlerine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe, Ek-1 (İlçe Müftülüğümüzden temin edilecek.)

2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubunda lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

5. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi,

6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7. 4-6 yaş grubuna başvuracaklar için yukarıdaki belgeler dışında ayrıca; 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik bir sertifikanın veya 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programından alınan 380 saatlik bir sertifikanın aslı ve fotokopisi.

NOT: Başvuru esnasında ibraz edilen belgeler, İlçe Müftülüğümüzce tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuru yapmak isteyenler en geç 03.06.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte İlçe Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar Yüzüne (İhtiyaç Odaklı) ve 4-6 Yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir

SINAV İŞLEMLERİ

1. Sınav 06.06.2022 tarihinde Mamak İlçe Müftülüğümüzde yapılacaktır. (Sınavın belirtilen tarihte bitmemesi durumunda sınava sonraki günlerde aynı yer ve saatte devam edilecektir.)

2. Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

3. İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Sınav konuları aşağıdaki alanlardan olacaktır.

  • Kur’an-ı Kerim (70 Puan)

  • Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer, ve ahlak konuları) (20 Puan)

  • Hitabet (10 Puan)

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınavda 70 (Yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Sınavda başarılı olanlar arasında en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç olması durumunda görevlendirmeler bu sıraya göre yapılacaktır.

3. Puanların eşit olması halinde; öncelik 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır. Tüm puanların eşit olması durumunda kur’a çekilmek süratiyle sıralama belirlenecektir.

4. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

5. Sınav sonuçları kesin bir hak oluşturmayacak olup, sınavda başarılı olan adaylar ancak Müftülüğümüzde ihtiyaç bulunması durumunda görevlendirileceklerdir.

6. Hafızlık belgesine sahip olanlar ihtiyaç halinde hafızlık kur'an kursunda görevlendirilebileceklerdir.

7. Sınav sonuçları Müftülüğümüz internet sitesi https://ankara.diyanet.gov.tr/mamak/ adresindeki duyuru sayfasından ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevlendirme yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecek gerekirse takibat yapılmak üzere yetkili mercilere sevk edilecektir.

2. Sınav ve görevlendirme sürecinde İlçe Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak, başkaca bir duyuru yapılmayacaktır.

3. Bu sınavın sonuçları aynı türde yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olacaktır.

 

İlk Müracaat Tarihi : 20.05.2022

Son Müracaat Tarihi : 03.06.2022

Sınav Tarihi : 06.06.2022

Sınav Yeri : Mamak Müftülüğü

Saat : 09:00


 

Celil KARACA

İlçe Müftüsü