21.07.2016

Mirac Kandili Mesajı

Cahiliye karanlıklarının en koyusunun yaşandığı bir zaman da insanlara rehber olarak gönderilen Hz. Peygamber (sav), efendimiz kendisini himaye eden amcası ve eşi Hz. Hatice validemizi kaybettiği “Hüzün Yılının” da ilahi bir davet almış kulluğunun mükâfatı olarak Recep ayının 27. Gecesi ilahi huzura çağrılmıştır.

Mi’rac dan dönerken sevgili Peygamberimiz ümmetine, hediye olarak beş vakit namazı, Bakara Sûresi’nin son iki âyetini ve ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların Cennet’e gidecekleri müjdesini getirmiştir.

Bu vesileyle başta Mamak halkımızın ve tüm İslam âleminin mirac kandilini kutlar, hakkımızda baisi rahmet, sebebi mağfiret, vasileri dühüli cennet olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.