10.06.2024

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAVI 12/06/2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 09:00' DA MÜFTÜLÜĞÜMÜZDE YAPILACAKTIR

T.C.

KAHRAMANKAZAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

 

Sayı : 23738494-900                                                                                                    20/05/2024

Konu: Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği

Sınav Duyurusu

 

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ

SINAV DUYURUSU

 

 

       Müftülüğümüze bağlı 2024 Yılı Yaz Kur’an Kursları ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Müftülüğümüze bağlı Kur’an Kurslarında ihtiyaç halinde ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/(1)-b ve Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin de 12/(1) maddeleri uyarınca, İlçe Müftülüğümüzce Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

 

I- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) 48. maddesinde belirtilen şartları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

2.İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak

3. 2022 Yılı KPSS (DHBT) 122 - 123 -124 puan türlerinden en az 55 puan almış olmak. Puanı 55 ve üzeri olanlardan müraccat eden bulunmaması veya ihtiyaç karşılanamaması halinde 2022 Yılı KPSS (DHBT) sınavına girip 55 puan altında alanlar da sınava çağrılacaktır.

4. 2022 Yılı KPSS (DHBT) puanı olanlardan müracaat eden olmadığı veya geçici öğretici ihtiyacı karşılanamaması halinde İmam-Hatip Lisesi veya dini yüksek okul mezunu olanların da müracaatları kabul edilecektir.

5. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dilekçe (Müftülükçe doldurulacak).

2. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi.

3. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

4. Diplomanın aslı (Aslı görüldükten sonra diploma, başvuruda bulunana geri teslim edilecektir).

5. Varsa Hafızlık belge fotokopisi.

6. Vesikalık fotoğraf (1 adet).

 

III- BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 

1. Başvuru yapmak isteyenler, 20/05/2024 - 10/06/2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08:00–17:00) istenilen belgelerle birlikte İlçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. 10/06/2024 tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmasında müracaat eden kişi sorumludur.

 

IV- SINAV VE SINAV SONUCU İŞLEMLERİ:

1. Sınav 12/06/2024 tarihinde saat 09.00’da Kahramankazan Müftülüğünde yapılacaktır. Sınavın belirtilen tarihte bitmemesi halinde ertesi günlerde sınava devam edilecektir. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

2. Başarı listesi sözlü sınav puanına göre oluşturulacaktır.

3. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlerin tamamlanmasının ardından İlçe Müftülüğümüzün web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5. Başarılı olanlar en yüksek puan alanlardan başlanarak sıralanacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla tahsili yüksek olana, hafızlık olana, 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

 

V- SINAVI KAZANANLARDAN ATAMA SÜRECİNDE İSTENİLECEK BELGELER:

1. T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın aslı ve fotokopisi.

3. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi.

4. Adli sicil kaydı.

5. Sağlık Raporu

6. Mal Bildirimi

7. İş Talep Formu

8. İkametgah Belgesi

9. Sağlık durumu ile görev yapmaya mani bir engele bulunmadığına dair yazılı beyanı.

 

VI- DİĞER HUSUSLAR:

1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenler ile güvenlik soruşturması olumsuz gelenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2. Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

3.Sınav ve atama süresince İlçe Müftülüğümüzün web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

                                                                                                                                     Dr. Mahmut AY

                                                                                                                                      İlçe Müftüsü