11.01.2024

VEKİL İMAM-HATİP VE VEKİL MÜEZZİN-KAYYIM SINAV DUYURUSU

T.C.

KAHRAMANKAZAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

 

Sayı : 23738494-900                                                                                                          11/01/2024

Konu: Vekil İmam-Hatip/Vekil Müezzin-Kayyım

Sınav Duyurusu

 

 

VEKİL İMAM-HATİP VE VEKİL MÜEZZİN-KAYYIM SINAV DUYURUSU

 

       İlçemizde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken en az 3 (üç) ay süreli yurt dışı görevi, geçici görevlendirme, ücretsiz izin, uzun süreli istirahat raporu ve benzeri nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılanların yerlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86., Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/(1)-b, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin de 11/(1) ve 13/(1) maddeleri uyarınca, ihtiyaç halinde açıktan vekil imam-hatip/vekil müezzin-kayyım atama yapmak üzere İlçe Müftülüğümüzce sözlü sınav yapılacaktır.

 

I- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) 48. maddesinde belirtilen şartları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

2. İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak (Vekil müezzin kayyımlık için müracaatlarda hafızlık belgesine sahip olan adaylarda İmam hatip lisesi mezunu olma şartı aranmamakta olup lise veya dengi okul mezunu olanlar da müracaat edebilirler).

3. 2022 Yılı KPSS (DHBT) 122 - 123 -124 puan türlerinden en az 55 puan almış olmak.

4. İmam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

5. Herhangi bir yerde vekil imam-hatip/vekil müezzin-kayyım olarak görev yapıyor olmamak.

6. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe.

2. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi.

3. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

4. Diplomanın aslı (Aslı görüldükten sonra diploma başvuruda bulunana geri teslim edilecektir).

5. Vesikalık fotoğraf (1 adet).

6. Varsa Hafızlık belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı görüldükten sonra başvuruda bulunana geri teslim edilecektir).

 

III- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuru yapmak isteyenler, 11/01/2024 - 25/01/2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08:00–17:00) istenilen belgelerle birlikte İlçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. 11/01/2024 tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru, ilan edilen ilçelerden birisine yapılacaktır. Birden fazla ilçeye başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

3. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmasında müracaat eden kişi sorumludur.

 

IV- SINAV VE SINAV SONUCU İŞLEMLERİ

1. Sınav 29/01/2024 tarihinde saat 09:30’da Kahramankazan İlçe Müftülüğünde yapılacaktır. Sınavın belirtilen tarihte bitmemesi halinde ertesi günlerde sınava devam edilecektir. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

2. Başarı listesi sözlü sınav puanına göre oluşturulacaktır.

3. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlerin tamamlanmasının ardından İlçe Müftülüğümüzün web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5. Başarılı olanlar en yüksek puan alanlardan başlanarak sıralanacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla tahsili yüksek olana, hafızlık olana, 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

 

V- SINAVI KAZANANLARDAN ATAMA SÜRECİNDE İSTENİLECEK BELGELER

1. T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın aslı ve fotokopisi.

3. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi.

4. Askerlik belgesi.

5. Adli sicil kaydı.

6. Sağlık Raporu

7. Mal Bildirimi

8. İş Talep Formu

9. İkametgah Belgesi

10. Sağlık durumu ile görev yapmaya mani bir engele bulunmadığına dair yazılı beyanı.

 

VI- DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenler ile güvenlik soruşturması olumsuz gelenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2. Sınav ve atama süresince İlçe Müftülüğümüzün web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.


 

                                                                                                                               Dr. Mahmut AY

                                                                                                                                 İlçe Müftüsü