27.02.2024

AF, MAĞFİRET VE KURTULUŞ VESİLESİ BERAT GECESİ

Mübarek üç aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Mübarek Berat gecesidir. Allah nasip ederse 24 Şubat Cumartesi gecesi berat gecesini idrak etmiş olacağız. Berat gecesi af, mağfiret ve kurtuluş gecesidir. Bu geceye ayrıca  leyle-i mübarek leyle-i ferman gecesi de denir. Duhan suresinin ilk 1-6. ayetlerinde bu geceye işaret edildiği rivayet edilir. Ha Mim apaçık bildirilen bu kitaba yemin ederim ki; biz O’nu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz O’nunla azabı haber vermekteyiz. O gece de her hikmetli bir iş nezdimizden bir emir ile o zaman ayrılır. Hakikat biz Rabbinden (bir emir ile) Rahmet olarak (Peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O hakkıyla işiten (her şeyi) kemaliyle bilenin ta kendisidir. (Duhan Suresi1-6)
Hz. Peygamberimiz de bu gecenin faziletini işaret ederek “Şaban ayının yarısı oldu mu o geceyi ibadetle ihya ediniz. Gündüzünü de oruç tutunuz.


Çünkü Allah-u Teala o gece  dünya semasına tecelli ederek şöyle der:
-    İstiğfar eden var mı? Onu affedeyim
-    Rızık isteyen var mı? Ona rızık vereyim
-    Bir hastalığa uğrayan var mı? Ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle!” diye sabaha kadar devam eder. Bu  vb. hadislerde bu gecenin kutsi bir gece olduğuna işaret edilmektedir.

Berat Gecesi'nin birçok hasleti vardır. Onlardan birkaçı şunlardır.
1-Her Müslüman iş bu gecede ayırt edilir.
2-Bu gecede yapılan ibadet ve taatin sevabı büyüktür.
3-Bu gecede Rahmet-i ilahiyye coşar ve taşar.
4-Bu gece mağfiret gecesidir.
5-Bu gece Peygamberimize (s.a.v) şefaat hakkının tamamı verilmiştir.
Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında daha çok ibadet ederdi.
Gündüzünde oruçlu, gecesini namazda ihya etmeye çalışırdı. Bizlerde bu geceleri fırsat bilmeli; bu geceleri kurtuluş, af, mağfiret, Mevlaya yaklaşma vesilesi olarak fırsata çevirmeliyiz.
Hz. Aişe’den gelen rivayette Hz. Aişe validemiz, Resulullah (s.a.v) mezarlığı ziyaret edip, geldikten sonra secdeye kapanarak şu duayı yaptıklarını bize naklediyorlar. “Ya Rabbi! Sana yalnız benim tenim değil, ruhum secde etmiştir. Kalbim sana imanla dolmuştur.

Ey büyük Rabbim büyük günahları af ve mağfiret eyle. Şu anda senin huzurunda Davud (as) dediği gibi diyor ve yüzümü senin huzurunda  topraklara sürmekte revadır. Yüzüm onu yaratmış olan Allah’a secde etti. Kulağım ve gözüm yaratanın önünde secdeye kapandı” diyerek “Ya Rab bana temiz, pak ve tahir kalb ihsan et” diye dua etti.

Hz. Peygamber (s.a.v) : ”Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez, kabul edilir. O gecelerden birisi de Berat Gecesidir.” Bu vesileyle bizlerde bu gecede bol bol dua etmeliyiz. Başta kendimiz, milletimiz, memleketimiz, alem-i İslam ve tüm insanlığın hidayeti, tüm bela, müsibet ve afetlerden muhafazası için.
Bu  mübarek gecede başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme uğrayan, katledilen kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize ve geçmişlerimize Allah’tan rahmet, diliyorum. Mevlam mekanlarını cennet eylesin. Berat kandilinizi tebrik ediyorum.

Mustafa BAYTAR/Çankaya Müftüsü