11.01.2024

RAHMET VE HUZUR MEVSİMİ, ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

 

Dini hayatımızda “Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli, bereketli ve maneviyat mevsimine bir kez daha girmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. 11 Ocak Perşembe gecesi Regaip Kandilidir. 12 Ocak Cuma günü ise Üç Ayların ilki olan Recep ayının birinci günüdür.
Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç aylar Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır.
Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk’ın Rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminlerin üzerine yağmur gibi yağar.

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.”
Hz. Peygamber (S.A.V.) başka bir hadis-i şeriflerinde ise; ‘’Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan’da ümmetimin ayıdır.” buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
Ülkemizde de asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; Ramazan’a hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.
Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaib gecesi, yirmi yedinci gecesi 06 Şubat Salı Miraç Gecesidir. Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Regaib gecesi ise; Cenab-ı Hakk’ın ilahi ihsan, rahmet ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalplerle Allah’a yönelenlerin affedilme ümitleri vesilesiyle, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzu edildiği için Recep ayının ilk Cuma gecesine “Regaib Kandili “denmiştir. Regaib kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Miraç, ve Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandillerini, Ramazan ayını,

Kadir gecesini,  Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.
Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Miraç gecesidir. Miraç gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygamber’e büyük hakikatlerin ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi lütuflarla dolu olan bir gecedir.
Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15. gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazan’ın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır. İşte bunun için Müslümanlar arasında “Üç Aylar” diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Yüce Mevla’nın bizlere ikram ettiği faziletli ve feyizli birer zaman dilimleridir. Yapılan duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller gecesidir. Meleği olduğu kadar, Şeytani özelliklere de sahip ve günah işlemeye müsait olan insanın, günahlardan tövbe edip temizlenmesi için Üç Aylar bir fırsattır. Kısaca Üç Aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Namaza başlayanlar, ibadetlerini çoğaltanlar, oruç tutanlar, tövbe ile Allah’a yönelenler gibi manevi kazanç elde edenlerin çokça görüldüğü anlardır Üç aylar;

Nefsi muhasebemizi yeniden yapmamıza vesile olan mübarek Üç Aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz Allah’a yönelmemiz, hayatımıza çeki düzen vermemiz açısından büyük bir fırsattır. İşte idrak edeceğimiz mübarek Üç Aylar; Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün çevremize karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ayrılıkları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli, her zamandan daha çok muhtaç olduğumuz ve Yüce dinimizin bizden istediği barış, hoşgörü, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır.
Bütün okuyucularımızın ve milletimizin Üç Aylarını ve Regaib kandillerini kutluyor, başta milletimiz, memleketimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.