T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çankaya Müftülüğü

14.07.2016

1-Sadullah CEYHAN (07.07.1947-01.02.1953)

1881 (1297)'de Ankara-Bala Kazası'nın Bahşili Köyü'nde doğdu. Aynı köyden Hacı Ali Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Konya'ya gitti. Orada çeşitli medreselerde öğrenim gördükten sonra 18 Nisan 1908'de icazetname aldı .Öğrenimi sonrasında 1909'da Ankara Kocabey Medresesi'ne vekaleten atandı. 1910 yılında da "Nakşibendi demekle maruf Şehâbiye" medresesine asaleten tayin edildi . Milli Mücadele'nin başlamasıyla ulusal harekat yanında yer aldı. Ankara Fetvası'nı Şehâbiye Medresesi Müderrisi olarak tasdik etti . Medreselerin kapatılması üzerine, Ankara Merkez Vaizliği'ne naklen atandı. 6 Temmuz 1940 tarihinde terfian Ankara Müftü Müsevvitliğine getirildi. Bu görevde iken 7 Temmuz 1947'de de Ankara-Çankaya Müftüsü oldu . Çankaya Müftüsü iken, 1 Şubat 1953'te vefat etti. Evli olan Sadullah Efendi, Soyadı Kanunuyla "CEYHAN" soyadını almıştır .