14.07.2016

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile ve Dini Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

TANIM

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiplemüftülüğümüzbünyesinde hizmet veren dinî danışma birimidir.

GÖREV

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Ayrıca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.

MİSYON

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

VİZYON

Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

İLKELER

· İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,

· Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,

· İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ileortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,

· Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunması için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,

· Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.

HEDEFLER

· Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,

· Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,

· Aile içi şiddet, töre cinayetlerive kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.

İLÇE BÜROMUZ

Büromuz 2003 yılında açılmış, 2007 yılında yapılan düzenleme ile ilçemizde Kocatepe Camii, Kızılay Metro İstasyonu bürolarında hizmet verilmektedir.

 

Büromuzda görevli personelimiz İlahiyat Fakültesi mezunu vaiz ve Kur’an Kursu öğreticileridir. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen hizmet-içi eğitim seminerini tamamladıktan sonra bürolarımızda görevlendirilen personelimiz, başvurunun dini boyutu hakkında gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, konunun farklı boyutlarıyla ilgili olarak çeşitli kurumlara yönlendirme yapmaktadır. En sık yönlendirme yapılan kurumlar arasında Aile Danışma Merkezleri, Hastaneler, Ankara Barosu ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gelmektedir.

 

Aile İrşat ve Rehberlik bürolarında sunulan hizmetlerde ailenin korunması ve güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her konuda manevi açıdan kişilere destek sağlanması esastır.