31.10.2016

03-09 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Ülkemizde 03-09 Kasım tarihleri arası “Organ Bağışı Haftası’’ olarak belirlenmiştir.  

Organ Bağışı: Kişi hayatta iken, kendi iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin vermesidir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan kararda organ naklinin caiz olduğu bildirilmiş ve organ bağışı, dini ve fıkhi açıdan bir zaruret olarak değerlendirilmiştir. Organ nakline şu şartlarda fetva verilmiştir: Organ naklinde zaruretin bulunması; hastanın bu tedavi ile iyileşeceğine dair güçlü bir kanaatin bulunması; ölümünden önce organı alınacak kişinin kendisinin veya ölümünden sonra mirasçılarının onayının alınmış olması; tıbbî ve hukukî ölümün kesinleşmiş olması; organın bir ücret veya menfaat karşılığında verilmemiş olması ve alıcının da buna razı olması.