30.01.2023

2023 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİ İLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAMELER

     Başkanlığımızca; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde merkez ve taşra
teşkilatında vaiz ve üstü unvanlarda görev yapanlar hariç erkek ve kadın personel arasında Hafızlık ve
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.