​T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Kültür Mah. Olgunlar Sokak No:29/A Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 418 66 11 - 418 77 11    Faks: 0312 419 32 62
E-mail: cankaya@diyanet.gov.tr